Bộ sưu tập kiểu tóc khiến bạn chỉ muốn để nguyên chứ khỏi dám đi cắt

Trông chỉ thấy sợ chứ chẳng thấy vui vẻ gì nếu cắt phải những quả đầu này.

1. Ai có thể hiểu được đây là sáng tạo gì không?

Bộ sưu tập kiểu tóc khiến bạn chỉ muốn để nguyên chứ khỏi dám đi cắt - Ảnh 1.

2. Nhìn phát khiếp thôi chứ chẳng thấy đẹp đẽ gì.

Bộ sưu tập kiểu tóc khiến bạn chỉ muốn để nguyên chứ khỏi dám đi cắt - Ảnh 2.

3. Ăn theo trào lưu hơi quá đáng rồi đấy ông ơi.

Bộ sưu tập kiểu tóc khiến bạn chỉ muốn để nguyên chứ khỏi dám đi cắt - Ảnh 3.

4. Ló mặt ra ngoài còn thấy xấu hổ nữa là đi lên cả truyền hình như thế này, quá là dũng cảm.

Bộ sưu tập kiểu tóc khiến bạn chỉ muốn để nguyên chứ khỏi dám đi cắt - Ảnh 4.

 5. Trông có khác gì cái micro không?

Bộ sưu tập kiểu tóc khiến bạn chỉ muốn để nguyên chứ khỏi dám đi cắt - Ảnh 5.

6. Có những thứ khó mà diễn tả bằng lời.

Bộ sưu tập kiểu tóc khiến bạn chỉ muốn để nguyên chứ khỏi dám đi cắt - Ảnh 6.

 7. Cảm giác chỉ muốn hỏi ông thợ làm tóc có bị dở hơi không?

Bộ sưu tập kiểu tóc khiến bạn chỉ muốn để nguyên chứ khỏi dám đi cắt - Ảnh 7.

 8. Đỉnh cao của sự sáng tạo có lẽ là đi giật lùi.

Bộ sưu tập kiểu tóc khiến bạn chỉ muốn để nguyên chứ khỏi dám đi cắt - Ảnh 8.

9. Buộc xong rồi mẫy buổi nữa là vút bay?

Bộ sưu tập kiểu tóc khiến bạn chỉ muốn để nguyên chứ khỏi dám đi cắt - Ảnh 9.

10. Không rõ đây là phong cách mới hay là cô nàng này chỉ cố trồng rơm lên đầu nữa. 

Bộ sưu tập kiểu tóc khiến bạn chỉ muốn để nguyên chứ khỏi dám đi cắt - Ảnh 10.

11.  Trông không khác gì cái sọt đựng đồ hết.

Bộ sưu tập kiểu tóc khiến bạn chỉ muốn để nguyên chứ khỏi dám đi cắt - Ảnh 11.

12. Chả hiểu sao người ta để được kiểu tóc này ở quá khứ nhỉ?

Bộ sưu tập kiểu tóc khiến bạn chỉ muốn để nguyên chứ khỏi dám đi cắt - Ảnh 12.

 13. Trông thật đáng ngại.

Bộ sưu tập kiểu tóc khiến bạn chỉ muốn để nguyên chứ khỏi dám đi cắt - Ảnh 13.

 14. Giờ quý bạn và các vị đã hiểu một con sư tử bị cạo đầu trông như thế nào rồi chứ?

Bộ sưu tập kiểu tóc khiến bạn chỉ muốn để nguyên chứ khỏi dám đi cắt - Ảnh 14.

15. Nói không phải chứ bảo đây là sâu róm khổng lồ tôi cũng tin sái cổ.

Bộ sưu tập kiểu tóc khiến bạn chỉ muốn để nguyên chứ khỏi dám đi cắt - Ảnh 15.

16. Về đâu rồi mái tóc người thương ơi, sao lại mỗi mảnh một nơi thế này.

Bộ sưu tập kiểu tóc khiến bạn chỉ muốn để nguyên chứ khỏi dám đi cắt - Ảnh 16.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *